Home Movies ਸ਼ੁਕੁਲ ਸ਼ੋਬਿਜ਼, ਯੂ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਐਸ ਸ਼ਰਮਾ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ